חוחה

שם נוסף: ח'רבת ח'וח'ה, חורבת חוח
דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: לא נחפר
סוקרים נבחרים: דן אורמן (1968), שמואל בר לב וצבי אילן (1976), צבי מעוז (1979).
ממצאים עיקריים: פריטים ארכיטקטוניים
מצב האתר: פתוח לציבור
פריטים ארכיטקטוניים בשימוש משני. באדיבות ערן מאיר

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: גולן
65, Jordan

ביבליוגרפיה נבחרת:

תמונות:

תוכניות ושרטוטים:

תוכניות
Ma'oz, Z. U. (1995). Ancient synagogues in the Golan: art and architecture. Golan Archeological Museum, 2 Plate 25:3 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Ma'oz, Z. U. (1995). Ancient synagogues in the Golan: art and architecture. Golan Archeological Museum, 2 Plate 26:1 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Ma'oz, Z. U. (1995). Ancient synagogues in the Golan: art and architecture. Golan Archeological Museum, 2 Plate 27:3 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Ma'oz, Z. U. (1995). Ancient synagogues in the Golan: art and architecture. Golan Archeological Museum, 2 Plate 28:3 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Ma'oz, Z. U. (1995). Ancient synagogues in the Golan: art and architecture. Golan Archeological Museum, 2 Plate 28: 4,5,6 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Ma'oz, Z. U. (1995). Ancient synagogues in the Golan: art and architecture. Golan Archeological Museum, 2 Plate 28:7 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Ma'oz, Z. U. (1995). Ancient synagogues in the Golan: art and architecture. Golan Archeological Museum, 2 Plate 28:8 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Ma'oz, Z. U. (1995). Ancient synagogues in the Golan: art and architecture. Golan Archeological Museum, 2 Plate 29:2 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Ma'oz, Z. U. (1995). Ancient synagogues in the Golan: art and architecture. Golan Archeological Museum, 2 Plate 29:3 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Ma'oz, Z. U. (1995). Ancient synagogues in the Golan: art and architecture. Golan Archeological Museum, 2 Plate 29:4 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Ma'oz, Z. U. (1995). Ancient synagogues in the Golan: art and architecture. Golan Archeological Museum, 2 Plate 29:5 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Ma'oz, Z. U. (1995). Ancient synagogues in the Golan: art and architecture. Golan Archeological Museum, 2 Plate 29:6 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Ma'oz, Z. U. (1995). Ancient synagogues in the Golan: art and architecture. Golan Archeological Museum, 2 Plate 29:7 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>

קישורים:

דילוג לתוכן