בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

ג’עוני

געוני

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

60

פרק

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 60.
מידע נוסף
דילוג לתוכן