עמודים

חרבת עמודים

 יהודי

מידע גיאוגרפי

גליל תחתון

32.815127173757936     35.40927350521088     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat=32.815127173757936&long=35.40927350521088

עדויות ארכאולוגיות

רומית מאוחרת ו/או ביזנטית

הנרייך קוהל וקרל וואצינגר (1906), ישראל לוין (1979).

עמודים, ספסלים ופסיפס. עמוד אחד מחתך לב עומד באתר.

ארמית- לוין תשמ"א: 110-107.

כן

פתוח לציבור

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. נ., "כתובת ארמית מבית-הכנסת העתיק באם אל-עמד שבגליל" ידיעות החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה י"ט, תשט"ו: 187-183.
  2. Kohl, H. and Watzinger, C. Antike Synagogen in Galilaea. Leipzig, 1916: 71-79.
  3. אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 135-134.
  4. לוין, י. "החפירות בחורבת עמודים" קדמוניות יג, תשמ"א: 110-107.
תמונות, תוכניות ומפות

כל הזכויות שמורות לגלעד פלאי © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מבט לצפון מערב. כל הזכויות שמורות לגלעד פלאי © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מבט מזרחה. כל הזכויות שמורות לגלעד פלאי. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:71 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:73 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:73 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:73 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:74 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:75 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:75 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:78 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:78 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:76 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
 אביגד תשט"ו: לוח 12 איור 1 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
 אביגד תשט"ו: 184ץ באדיבות החברה לחקר ארץ ישראל © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
 לוין תשמ"א: 109. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
 לוין תשמ"א: 109. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
 לוין תשמ"א: 110. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
 לוין תשמ"א: 110. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>