ארון הקודש של נברתין

נבוריה

נבוריה

ציטוט

א.

מאיירס

ארון הקודש של נברתין

קדמוניות טו, 3-2

תשמ"ב

81-77

כתב עת

מאיירס, א. "ארון הקודש של נברתין" קדמוניות טו, 3-2 תשמ"ב: 81-77.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23674951

דילוג לתוכן