בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

אשדוד

אשדוד

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

256

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 256.
מידע נוסף
דילוג לתוכן