בית הכנסת בכורזים : חפירות בשנים 1964-1962, 1987-1980.

כורזים

כורזים

ציטוט

ז.

ייבין

בית הכנסת בכורזים : חפירות בשנים 1964-1962, 1987-1980.

ירושלים

תשס"א

ספר

ייבין, ז. בית הכנסת בכורזים : חפירות בשנים 1964-1962, 1987-1980. ירושלים, תשס"א.
מידע נוסף
דילוג לתוכן