בית הכנסת במרות והשפעתו על הכרונולוגיה של בתי הכנסת הגליליים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך

מרות

מרות

ציטוט

ע.

דמתי

בית הכנסת במרות והשפעתו על הכרונולוגיה של בתי הכנסת הגליליים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך

האוניברסיטה העברית בירושלים

ירושלים

2000

ספר

דמתי, ע. בית הכנסת במרות והשפעתו על הכרונולוגיה של בתי הכנסת הגליליים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2000.
מידע נוסף
דילוג לתוכן