בתי כנסת במרות ובכפר נחום ותאריכם של בתי הכנסת הגליליים : עיון מחודש

מרות

מרות

ציטוט

י.

צפריר

בתי כנסת במרות ובכפר נחום ותאריכם של בתי הכנסת הגליליים : עיון מחודש

ארץ-ישראל

כ

(תשמט)

344-337

כתב עת

צפריר, י. "בתי כנסת במרות ובכפר נחום ותאריכם של בתי הכנסת הגליליים : עיון מחודש" ארץ-ישראל כ, (תשמט): 344-337.
מידע נוסף
דילוג לתוכן