בתי כנסת עתיקים בגליל – ספרם של קוהל ו-וצינגר בתרגום לעברית

ציטוט

ה.

קוהל

ק.

וצינגר

ר.

רייך (מתרגם)

בתי כנסת עתיקים בגליל

עצמית

מודיעין

2021

ספר

קוהל, ה. ווצינגר, ק. בתי כנסת עתיקים בגליל. מודיעין, עצמית, 2021.
מידע נוסף
דילוג לתוכן