בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

אשקלון

אשקלון

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

257

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. 257.
מידע נוסף
דילוג לתוכן