בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

בית גוברין

בית גוברין

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

261-260

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 261-260.
מידע נוסף
דילוג לתוכן