בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

דנה

דנה

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

121

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 121.
מידע נוסף
דילוג לתוכן