בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

טובה

טובה

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

31

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 31.
מידע נוסף
דילוג לתוכן