בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

ימה

ימה

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

131

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 131.
מידע נוסף
דילוג לתוכן