בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

עיי מערות

עיי מערות

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

50

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 50.
מידע נוסף
דילוג לתוכן