בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

עילוט

עילוט

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

219

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 219.
מידע נוסף
דילוג לתוכן