בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

קושט

קושט

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

207

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 207.
מידע נוסף
דילוג לתוכן