בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

גוש חלב עליון

גוש חלב עליון

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

27-25

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 27-25.
מידע נוסף
דילוג לתוכן