בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

פקיעין

פקיעין

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

55-54

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 55-54.
מידע נוסף
דילוג לתוכן