בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

רמה

רמה

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

166

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 166.
מידע נוסף
דילוג לתוכן