גילוי ראשון של בית כנסת בטבריה

טבריה

טבריה

ציטוט

א.

ברמן

גילוי ראשון של בית כנסת בטבריה

טבריה מייסודה ועד הכיבוש המוסלמי: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

י. הירשפלד

ירושלים

תשמ״ח

52-49

פרק

ברמן, א. "גילוי ראשון של בית כנסת בטבריה" בתוך טבריה מייסודה ועד הכיבוש המוסלמי: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר. עורכים: י. הירשפלד, ירושלים, תשמ״ח: 52-49.
מידע נוסף
דילוג לתוכן