בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

דבייה

דבייה

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

80

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 80.
מידע נוסף
דילוג לתוכן