ה"מחנה שיושב בהרדיס" : הר הרודיון כמוקד מלחמת גרילה במרד בר-כוכבא

הרודיון

הרודיון

ציטוט

ר.

פורת

י.

קלמן

ר.

צ'אצ'י

ה"מחנה שיושב בהרדיס" : הר הרודיון כמוקד מלחמת גרילה במרד בר-כוכבא

חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה

ט

תשע"ו

298-256

כתב עת

פורת, ר. , קלמן, י. וצ'אצ'י, ר. "ה"מחנה שיושב בהרדיס" : הר הרודיון כמוקד מלחמת גרילה במרד בר-כוכבא" חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה ט, תשע"ו: 298-256.
מידע נוסף
דילוג לתוכן