בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

חברה

חברה

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

268-267

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 268-267.
מידע נוסף
דילוג לתוכן