חורבת מגדל (צור נתן) – כפר שומרוני קדום

צור נתן

צור נתן

ציטוט

א.

איילון

חורבת מגדל (צור נתן) - כפר שומרוני קדום

ספר השומרונים

א. שטרן וח. אשל

ירושלים

תשס"ב

288-272

פרק

איילון, א. "חורבת מגדל (צור נתן) - כפר שומרוני קדום" בתוך ספר השומרונים. עורכים: א. שטרן וח. אשל, ירושלים, תשס"ב: 288-272.
מידע נוסף
דילוג לתוכן