בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

טבריה

טבריה

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

147-146

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 147-146.
מידע נוסף
דילוג לתוכן