בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

יריחו ב

יריחו ב

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

246-245

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 246-245.
מידע נוסף
דילוג לתוכן