כפר נחום

כפר נחום

כפר נחום

ציטוט

ס.

לופרדה

כפר נחום

האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל

1992

826-822

ספר

לופרדה, ס. "כפר נחום" האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל. 1992: 826-822.
מידע נוסף
דילוג לתוכן