כתובות יהודיות נוספות בדבורה ובקיסרין שבגולן

דבורה

דבורה

ציטוט

ד.

אורמן

כתובות יהודיות נוספות בדבורה ובקיסרין שבגולן

תרביץ

סה, ג

תשנ"ו

519-515

כתב עת

אורמן, ד. "כתובות יהודיות נוספות בדבורה ובקיסרין שבגולן" תרביץ סה, ג, תשנ"ו: 519-515.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23599937

דילוג לתוכן