Kinneret College on the Sea of Galilee

כתובת ארמית מבית-הכנסת העתיק באם אל-עמד שבגליל

עמודים

עמודים

ציטוט

נ.

אביגד

כתובת ארמית מבית-הכנסת העתיק באם אל-עמד שבגליל

ידיעות החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

י"ט

תשט"ו

187-183

כתב עת

נ., "כתובת ארמית מבית-הכנסת העתיק באם אל-עמד שבגליל" ידיעות החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה י"ט, תשט"ו: 187-183.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23729604

דילוג לתוכן