לפסיפסי בית-הכנסת ביפיע

יפיע

יפיע

ציטוט

ג.

פרסטר

לפסיפסי בית-הכנסת ביפיע

ידיעות בחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

לא

תשכ"ז

224-218

כתב עת

פרסטר, ג. "לפסיפסי בית-הכנסת ביפיע" ידיעות בחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה לא, תשכ"ז: 224-218.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23734270

גולן

דילוג לתוכן