מציפורי לתימן: גלגולו של גלגל המזלות שבפסיפס בית הכנסת בציפורי במדרש הגדול

ציפורי

ציפורי

ציטוט

ח.

בן-שמאי

מציפורי לתימן: גלגולו של גלגל המזלות שבפסיפס בית הכנסת בציפורי במדרש הגדול

דברי חכמים וחידותם

אביגדור שנאן וישראל יובל

מאגנס

ירושלים

2019

69-87

פרק

בן-שמאי, ח. "מציפורי לתימן: גלגולו של גלגל המזלות שבפסיפס בית הכנסת בציפורי במדרש הגדול" בתוך דברי חכמים וחידותם. עורכים: אביגדור שנאן וישראל יובל, ירושלים, מאגנס, 2019: 69-87.
מידע נוסף
דילוג לתוכן