מרות : הכפר היהודי הקדום, חפירות בית-הכנסת ובית-המדרש

מרות

מרות

ציטוט

צ.

אילן

ע.

דמתי

מרות : הכפר היהודי הקדום, חפירות בית-הכנסת ובית-המדרש

תל אביב

תשמ"ח

ספר

אילן, צ. ודמתי, ע. מרות : הכפר היהודי הקדום, חפירות בית-הכנסת ובית-המדרש. תל אביב, תשמ"ח.
מידע נוסף
דילוג לתוכן