מתי נבנו בתי הכנסת הגליליים

כפר נחום

כפר נחום

ציטוט

ג'.

מגנס

ז.

בן שמואל

מתי נבנו בתי הכנסת הגליליים

קתדרה

101

תשס"ב

70-39

כתב עת

מגנס, ג'. ובן שמואל, ז. "מתי נבנו בתי הכנסת הגליליים" קתדרה 101, תשס"ב: 70-39.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23405115

דילוג לתוכן