בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

נבוריה

נבוריה

ציטוט

צבי

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

47-45

פרק

אילן, צבי בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 47-45.
מידע נוסף
דילוג לתוכן