בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

עזה

עזה

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

290-288

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 290-288.
מידע נוסף
דילוג לתוכן