בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

קיסריה

קיסריה

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תל אביב

תשנ"א

237-236

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תל אביב, תשנ"א: 237-236.
מידע נוסף
דילוג לתוכן