בית אלפא

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: נחפר
חופרים: אלעזר ליפא סוּקֶנִיק (1929)
ממצאים עיקריים: מבנה בזיליקה עם אפסיס. רצפת פסיפס שהשתמרה בשלמותה עם תיאורים מקראיים, גלגל מזלות ועוד.
כתובות: עברית וארמית (נווה תשל"ח: 76-72), יוונית (רוט-גרסון תשמ"ז: 32-29).
פסיפסים: כן
מצב האתר: גן לאומי, כניסה בתשלום
General view - Gilead Peli all rights reserved

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: עמק בית שאן
קו אורך: 35.42809135
קו רוחב: 32.51952397
הידידות 600, בית אלפא, ישראל

ביבליוגרפיה נבחרת:

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. סימן-טוב, א. ניתוח היסטורי של הממצאים הארכיאולוגיים בבית הכנסת העתיק בבית-אלפא, הושג לקבלת לתואר מוסמך. רמת גן, אוניברסיטת בר-אילן, תשע״א.
  2. רוט-גרסון, ל. הכתובות היווניות מבתי הכנסת בארץ ישראל. ירושלים, יד יצחק בן-צבי, 1987: 32-29.
  3. נוה, י. על פסיפס ואבן: הכתובות הארמיות והעבריות מבתי הכנסת העתיקים. תל-אביב, החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה: מעריב / כרטא, 1978: 76-72.
  4. Spigel, C.S. Ancient Synagogue Seating Capacities. Tubingen, 2012: 154-158.
  5. וישניצר, ר. "משמעותו של הפסיפס שבבית-הכנסת של בית-אלפא" ידיעות החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה י"ח; ג/ד, תשי״ד: 197-190.
  6. יבין, ש. "ציור עקדת יצחק בבית-הכנסת בבית-אלפא" ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה י"ב, תש"ו: 24-20.
  7. ברגמן, מ. "תמונת האיל בציור העקידה ברצפת הפסיפס מבית אלפא" תרביץ נ״א (ב), תשמ"ב: 309-306.
  8. אנגלרד, י. "על משמעותו של גלגל המזלות ברצפות בתי הכנסת הקדומים בארץ-ישראל" קתדרה 98, תשס"א: 48-33.
  9. סוקניק, א.ל. בית הכנסת העתיק בבית אלפא: פרשת החפירות שנערכו מטעם האוניברסיטה העברית, ירושלים, בחורף תרפ"ט. ירושלים, חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית, תרצ"ב.
  10. אביגד, נ. "בית אלפא" בתוך האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל. עורכים: יוסף אבירם, אילת לוינזון-גלבוע, אפרים שטרן, 1, ירושלים, החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה: כרטא, 1992: 167-165.

תמונות:

תוכניות ושרטוטים:

קישורים:

דילוג לתוכן