בית שאן

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: נחפר
חופרים: נחמיה צורי (1962)
ממצאים עיקריים: עמודים ואפסיס. פסיפס עם מנורה וכלים פולחניים נוספים. כתובות יווניות ושומרוניות.
כתובות: שומרוני (נווה 1981: 222-220), יווני (רוט-גרסון תשמ"ז: 33, צורי תשכ"ז: 159-157).
פסיפסים: כן
מצב האתר: האתר נמצא בשטח הפתוח
Mosaic Zori 1967: plate 29.5, courtesy of the Israel Exploration Society

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: עמק בית שאן
71, בית שאן, ישראל

ביבליוגרפיה נבחרת:

תמונות:

תוכניות ושרטוטים:

קישורים:

דילוג לתוכן