הרודיון

שם נוסף: ג'בל אל פורדיס
דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי קדום
חפירה ארכיאולוגית: נחפר
חופרים: וירג'יליו קורבו (1967-1962), אהוד נצר, רועי פורת, יעקב קלמן ורחל צ'אצי (2008-2007).
ממצאים עיקריים: עמודים וספסלים.
מצב האתר: גן לאומי. הכניסה בתשלום
General view - Gilead Peli all rights reserved

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: יהודה

ביבליוגרפיה נבחרת:

תמונות:

תוכניות ושרטוטים:

קישורים:

דילוג לתוכן