חברה

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: לא נחפר
סוקרים נבחרים: משה שובה (פורסם ב-1944), צבי אילן (1980, 1989), איתמר טקסל (2006).
ממצאים עיקריים: שתי כתובות הקדשה ארמיות, פריטים ארכיטקטוניים כולל חלקי סורג משיש ואבני פסיפס.
כתובות: ארמית (שובה 1944; נוה תשמ"ט: 308-307; רייך 1980; פישר, טקסל ועמית 2008: 13-8).
פסיפסים: כן

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: יהודה
Unnamed Road, Bnaya, Israel
דילוג לתוכן