יריחו א

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי קדום
חפירה ארכיאולוגית: נחפר
חופרים: אהוד נצר (1987, 1997).
ממצאים עיקריים: עמודים וספסלים. זיהויו כבית כנסת שנוי במחלוקת.
מצב האתר: פתוח לציבור. בתחומי הרשות הפלשתינאית.
Netzer, Kalman and Loris 1999: 21. Courtesy of the Israel Exploration Society

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: יהודה

ביבליוגרפיה נבחרת:

תמונות:

תוכניות ושרטוטים:

קישורים:

דילוג לתוכן