Kinneret College on the Sea of Galilee

יריחו א

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגיים

תקופה: Early Roman
חפירה ארכיאולוגית: Excavated
חופרים: אהוד נצר (1988).
ממצאים עיקריים: עמודים וספסלים. זיהויו כבית כנסת שנוי במחלוקת.
מצב האתר: פתוח לציבור. בתחומי הרשות הפלשתינאית.

פרטים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי: Judea

ביבליוגרפיה נבחרת

דילוג לתוכן