עזה

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: נחפר
חופרים: אשר עובדיה (1976-1967)
ממצאים עיקריים: עמודים ואפסיס. פסיפס עם תאור של דוד המלך.
כתובות: יוונית- רוט-גרסון 19תשמ"ז: 97-91, עברית- נווה תשל"ח: 91, Werlin 2015: 257-260: CIIP Vol 3: 430-433, 434-441.
פסיפסים: כן
מצב האתר: מצב האתר אינו ידוע. הפסיפס מוצג במוזיאון השומרוני הטוב.
Greek inscription, Ovadiah 1969 plate 15 b, courtesy of Asher Ovadiah and the Israel Exploration Society

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: מישור החוף

ביבליוגרפיה נבחרת:

תמונות:

תמונות

תוכניות ושרטוטים:

קישורים:

דילוג לתוכן