חוקוק

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: נחפר
חופרים: ג'ודי מגנס (2011 עד היום).
ממצאים עיקריים: פסיפס ברמה גבוהה עם תיאור שמשון וסצנות נוספות. כתובת ארמית.
כתובות: ארמית (עמית 2013)
פסיפסים: כן
מצב האתר: בחפירה
Samson carrying the Gate of Gaza, courtesy of Judi Magness

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: הגליל התחתון
65, ישראל

ביבליוגרפיה נבחרת:

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. Britt, K. and Boustan, R. "War and Peace in the Elephant Mosaic from Huqoq: Synagogue Art, Classical Historiography, and Roman Imperial Monuments" Mediterranean Studies 31 (2), 2023: 139–179.
  2. Yoskovich, A. "The “Elephant Mosaic” Panel from the Huqoq Synagogue: Ehud Ben Gera in Jewish-Galilean Traditions" Journal for the Study of Judaism 52(2), 2021: 257-258.
  3. Mizzi, D. and Magness, J. "A Late Medieval Synagogue at Ḥuqoq/Yaquq in Galilee?" Levant: The Journal of the Council for British Research in the Levant 54(2), 2022: 257-276.
  4. O'Connell, S. "Two Phases of the Polychrome Plaster of the Ḥuqoq Synagogue" in Pushing Sacred Boundaries in Early Judaism and the Ancient Mediterranean: Essays in Honor of Jodi Magness. ed. D. Mizzi, T. Rassalle and M. J. Grey, Leiden, Brill, 2023: 621-646.
  5. Magness, J. , Kisilevitz, S. and Mizzi, D. "The Ḥuqoq Synagogue Excavations: Report on the 2011–2018 Seasons" in Ancient Synagogues Revealed: 1981-2022. ed. L. I. Levine, Z. Weiss, U. Leibner, Jerusalem, Israel Exploration Society, 2023: 48-65.
  6. מגנס, ג'. וקיסילביץ, ש. "חוקוק, דו"ח ראשוני – 2019" חדשות ארכיאולוגיות 132, 2020.
  7. מגנס, ג'. וקיסילביץ, ש. "חוקוק - 2018" חדשות ארכיאולוגיות 131, 2019.
  8. מגנס, ג'. , קיסילביץ, ש. , גריי, מ. , מיזי, ד. , בריט ק., ובוסתן, ר. "סיפורי המקרא ברצפת הפסיפס של בית הכנסת בחוקוק: דו"ח ביניים לעונות 2017-2011" קדמוניות 156, 2018: 74-66.
  9. מגנס, ג'. , קיסילביץ, ש. ומיזי, ד. "חוקוק – 2017" חדשות ארכיאולוגיות חפירות וסקרים בישראל 130, 2018.
  10. עמית, ד. "חוקק בין כרמי תמנתה : על הופעתו של שמשון בפסיפסי בתי כנסת בגליל." אבן, דרך, חותם תשע"ג: 130-125.

תמונות:

תוכניות ושרטוטים:

תוכניות

קישורים:

דילוג לתוכן